Informații Utile

Informații Utile – Dreptul la muncă în România

1. Cadru Legislativ – Dreptul la muncă al Beneficiarilor de Protecție Internațională și al Solicitanților de Azil în România

În România, legile care reglementează accesul beneficiarilor de protecție internațională pe piața muncii sunt OUG. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, Legea nr. 157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Aceste legi garantează refugiaților, persoanelor având statut de protecție subsidiară și a celor cu statut de tolerare aceleași drepturi de muncă ca ale cetățenilor români. De asemenea, solicitanților de azil li se garantează aceleași drepturi de muncă ca ale cetățenilor români la împlinirea a 3 luni de la depunerea cererii de azil, dacă la acest termen procesul de determinare a unei forme de protecție este încă în desfășurare.

În România, beneficiarilor unei forme de protecție internațională le este garantat accesul la muncă în aceleași condiții ca cetățenilor români. Nu există diferențe în privința drepturilor de a accesa piața forței de muncă din România între refugiați și persoanele care au obținut protecție subsidiară:

OUG. nr. 44/2004, art. 4: “Străinii care au dobândit o formă de protecție în România beneficiază de acces pe piața forței de muncă, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români, precum și de condiții de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetățenii români.”

Drepturile de muncă ale beneficiarilor de protecție internațională din România includ dreptul la muncă, dreptul de a beneficia de securitate socială și șomaj sau dreptul de a accesa programe de ocupare a forței de muncă. Pentru a beneficia de sprijin din partea autorităților publice în accesarea unui loc de muncă, beneficiarii unei forme de protecție internațională sunt încurajați să se înscrie la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă aflată în raza rezidenței sale, în maxim 30 de zile de la semnarea protocolului de integrare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

OUG. nr. 44/2004, art. 5, alin.(1): “Străinii care au dobândit o formă de protecție în România au acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.

OUG. nr. 44/2004, art. 5, alin.(2): “Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune măsurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.

Alte drepturi de muncă ale beneficiarilor unei forme de protecție internațională sunt stipulate în Legea nr. 122/2006 privind azilul în România – dreptul de a beneficia de măsuri de protecție socială, dreptul la asociere, dreptul de a întreprinde activități economice, etc.

Legea nr. 122/2006, art. 20, alin. (1): “Recunoașterea statutului de refugiat sau acordarea protecției subsidiare conferă beneficiarului următoarele drepturi:

  1. c) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activități nesalarizate, să exercite profesiuni libere și să efectueze acte juridice, să efectueze acte și fapte de comerț, inclusiv activități economice în mod independent, în aceleași condiții ca și cetățenii români;
  2. g) să beneficieze de asigurări sociale, de măsuri de asistență socială și asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români;
  3. k) să beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce privește asociațiile cu scop apolitic și nelucrativ și sindicatele profesionale, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români;

r) să beneficieze de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoaşterea diplomelor, atestatelor şi certificatelor de competenţă, precum şi a calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Un alt drept important stipulat în legislația muncii din România este sprijinul oferit beneficiarilor de protecție internațională în privința ocupării forței de muncă și adaptarea serviciilor agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă pentru a satiface nevoile și situațiile specifice legate de accesul pe piața muncii.

 

 2. Actori Relevanți Ocuparea Forței de Muncă a Beneficiarilor de Protecție Internațională

Inspectoratul General Pentru Imigrări

Inspectoratul General Pentru Imigrări este organizat și functionează că structură de specialitate a administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, și își exercită atribuțiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației, azilului și integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

Ca organizare, Inspectoratul este constituit la nivel central din direcții, servicii și alte structuri funcționale, iar la nivel teritorial din centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanților de azil (București, Timișoara, Giurgiu, Galați, Șomcuta Mare și Rădăuți), centre de cazare a străinilor luați în custodie publică și structuri județene.

Link către website: http://igi.mai.gov.ro/ro

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin agenția aflată în subordinea sa – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – oferă beneficiarilor de protecție internațională aceleași servicii ca cetățenilor români. Aceste servicii includ: înregistrarea în baza de date națională a persoanelor interesate să își găsească un loc de muncă, consiliere și sesiuni de informare, cursuri vocaționale, sprijin financiar pentru persoanele aflate în șomaj sau pentru persoanele vârstnice

Link către website Ministerul Muncii și Justiției Sociale: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

Link către website Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: https://www.anofm.ro/?agentie=ANOFM&page=0

 

Ministerul Educației

Ministerul Educației este responsabil cu realizarea acreditărilor diplomelor beneficiarilor unei forme de protecție internațională. Aflată în subordinea Ministerului Educației, Autoritatea Națională pentru Calificări, este responsabilă pentru evaluarea și acreditarea competențelor profesionale și academice. Printre serviciile oferite de Autoritatea Națională pentru Calificări, se numără recunoașterea diplomelor, organizarea examenelor de evaluare a competențe valabile pentru anumite domenii profesionale, certificarea cursurilor vocaționale întreprinse de companii private.

Tot în subordinea Ministerului Educației Naționale se află și Inspectoratele Școlare Județene care sunt responsabile, la nivel local, de organizarea de cursuri de limba română pentru beneficiarii de protecție internațională, pentru a edita manuale școlare și pentru a gestiona desfășurarea procesului de învățare a limbii române în condiții optime.

Link către website Ministerul Educației: https://www.edu.ro/

Link către website Autoritatea Națională pentru Calificări: http://site.anc.edu.ro/

 

Societatea Civilă

În mod tradițional, ONG-urile oferă servicii privind integrarea pe piața muncii a beneficiarilor unei forme de protecție internațională, fiind complementare programelor oferite de stat. În România, ONG-urile oferă suport pentru: învățarea limbii române, consiliere privind angajarea și sprijin pentru identificarea unui loc de muncă, asistență în vederea obținerii calificărilor necesare angajării sau a acreditării diplomelor și calificărilor.

ONG-urile care oferă suport beneficiarilor unei forme de protecție internațională pentru accesarea unui loc de muncă sunt, în prezent: Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Forumul Român pentru Refugiați și Migranți (ARCA), Fundația Schottener, Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDROM).

Link-uri către website-uri:

OIM: http://oim.ro/ro/

ARCA: http://www.arca.org.ro/

Fundația Schottener: http://www.fundatia-schottener.eu/noi.html

AIDROM: http://www.aidrom.ro/